česky   slovensky   English   deutsch   français   Chinese     

 » Úvod       

 » Postupy  

 » Galerie   

 » Články    

 » Výstavy  

 » Otázky    

 » Kontakt  

 

VÝSTAVY MODELŮ V LAHVÍCH

28. až 29. 1. 2006 Malenice

Na malenickou výstavu kuriozit zapůjčil pan Hoda několik vybraných lahví ze svojí sbírky.

28. až 29. 1. 2006 Malenice

28. až 29. 1. 2006 Malenice 28. až 29. 1. 2006 Malenice 28. až 29. 1. 2006 Malenice21. 4. 2007 Přešťovice

První samostatnou výstavu svojí sbírky lahví provedl pan Hoda po delším váhání až po 15 letech od doby, kdy vyrobil první model v lahvi. Výstava vznikla ve spolupráci s obecním úřadem v Přešťovicích u Strakonic. Díky dobré propagaci vyvolala tato první výstava velký zájem a návštěvnost výrazně předčila očekávání. Kromě ohlasů z médií se ozvaly také jiné instituce, které by rády zorganizovali obdobnou výstavu.

21. 4. 2007 Přešťovice

21. 4. 2007 Přešťovice vernisáž 21. 4. 2007 Přešťovice 21. 4. 2007 Přešťovice22. 6. 2008 Radomyšl

Při příležitosti radomyšlské pouti uspořádal obecní úřad ve svých prostorách výstavy několika sběratelů a umělců. Výstavu pana Hody navštívil také režisér Zdeněk Troška.

22. 6. 2008 Radomyšl

22. 6. 2008 Radomyšl 22. 6. 2008 Radomyšl 22. 6. 2008 Radomyšl se Zdeňkem Troškou19. a 20. 7. 2008 Řepice

Součástí řepické pouti byla tentokrát výstava modelů v lahvích. Výstavu pana Hody v budově obecního úřadu navštívili také baviči Josef Alois Náhlovský a Josef Mladý.

19. a 20. 7. 2008 Řepice

19. a 20. 7. 2008 Řepice, s Josefem Aloisem Náhlovským 19. a 20. 7. 2008 Řepice 19. a 20. 7. 2008 Řepice, s Josefem Mladým


16. 9. až 26. 10. 2008 Strakonice

16. 9. 2008 se uskutečnila v zámecké galerii strakonického hradu vernisáž výstavy modelů v lahvích. Vernisáže se účastnilo cca 50 návštěvníků - známých, přátel, příbuzných a členů rodiny. Program zahájil ředitel muzea Mgr. M. Špecián. V průběhu vernisáže vystoupila dudácká kapela. V neoficiální besedě odpověděl p. Hoda na řadu dotazů, týkajících se stavby modelů v lahvích a jeho plánů do budoucna. Výstava potom byla déle než měsíc přístupná veřejnosti, kdy si ji prohlédlo okolo 1 200 návštěvníků. 

Strakonice

s ředitelem muzea p. Špeciánem Strakonice Strakonice

 

11. až 12. 4. 2009 Malenice

V rámci Velikonoc se v Malenicích konaly kulturní a společenské akce. Mezi jinými vystavoval svoji rozsáhlou sbírku také p. Hoda. Během dvou dnů, kdy výstava trvala, si ji prohlédlo přes 300 návštěvníků.

Malenice

Malenice Malenice Malenice

 

17. 10. 2009 Kaplice

Doprovodným programem výstavy a soutěží plastikových modelů, která se konala v kulturním domě v Kaplici, byla výstava modelů v lahvích p. Hody. Vzhledem k tomu, že se zde sešli především modeláři vojenské techniky, největší pozornost poutala lahev s modelem vojenského vrtulníku. Najdete ji v galerii

Kaplice

Kaplice Kaplice

21. 5. 2010 Mladá Boleslav

Dne 21. května 2010 se uskutečnila v Mladé Boleslavi šestá Muzejní noc. Při této příležitosti bylo pro návštěvníky otevřeno Vzdělávací centrum Škoda Auto Na Karmeli. Součástí programu byla i výstava modelů v lahvích Emanuela Hody. Vzdělávací centrum a výstavu si prohlédlo během dvanácti hodin přes 3 000(!) návštěvníků. Emanuel Hoda si mohl na oplátku prohlédnout motorárnu fy Škoda Auto a svézt se v historické škodovce. Pořadatelé nasadili laťku vysoko, a patří jim uznání a poděkování za mimořádný zážitek.

Mladá Boleslav 21. 5. 2010

Mladá Boleslav 21. 5. 2010 Mladá Boleslav 21. 5. 2010 Mladá Boleslav 21. 5. 2010

 

21. 9. až 5. 10. 2010 Strakonice

V domě seniorů ve Strakonicích, Lidické ulici se uskutečnila výstava zájmové a umělecké činnosti. Akce se zúčastnilo okolo třiceti vystavovatelů, kteří prezentovali svoje umění. Byly zde vystaveny také modely v lahvích. Podle informace pořadatelů si výstavu prohlédlo okolo tisíce návštěvníků. 


9. 10. 2010 České Budějovice

V kulturním domě Metropol v Českých Budějovicích v rámci prezentace cestovního ruchu jihočeského regionu vystavoval p. Hoda okolo třiceti modelů. Akce byla velmi pěkně připravena vč. doprovodného programu. Podle odhadu si ukázku prohlédlo okolo pěti set návštěvníků. 

České Budějovice 9. 10. 2010


30. 5. až 27. 6. 2012 Lnáře

Lnáře


27. 9. až 5. 10. 2012 Strakonice

Strakonice


5. 11. až 30. 12. 2012 Písek

Písek


23. 1. až 22. 3. 2013 Přeštice

Přeštice 

Realizace dalších výstav jsou v jednání. Připravované a aktuální výstavy najdete v aktualitách na úvodní stránce.

modely-v-lahvich.wz.cz, © Vít Lelek 2007-2014